Knihex

Knihkupectví v pražských Holešovicích. Městská část dala k dispozici na omeznou dobu několika měsíců prázdný prostor po prodejně modních látek a bytového textilu. Příznívého nájmu v době kolem Vánoc se chopilo malé holešovické knihkupectví/nakladatelství. Návrh a realizacce byli briskní. Materiály březová překližka a březové kmeny z chalupy nakladetelky.

Share Post :