Rekonstrukce kina v Hořovicích

Hořovické kino je důležitým objektem v organismu města.  Ve spolupůsobení s městotvornou úpravou veřejného předprostoru budovy a její citlivou a moderní rekonstrukcí může rekonstrukce výrazně přispět k lepšímu životu ve městě a příkladným provedením i iniciovat další obdobné projekty jak v samotných Hořovicích, tak i v širším okolí.
Současný stav je navíc palčivý a neutěšený a má negativní vliv na vnímání celého města životu v něm.
Dobře je, že bude zachována historická funkce objektu. Jako celek může vzniknout nová výrazná otevřená veřejná instituce.

Návrh rekonstrukce městského kina v Hořovicích řeší především redukci diváckých míst v kinosálu, vznik nového multifunkčního prostoru, rozšíření stávajícího foyer na kavárnu, bistro či bar a propojení kina s veřejným prostorem.
Základním zásahem, který umožňuje výše uvedené cíle splnit je vložení tzv. „technického bloku“ přes obě podlaží budovy do zadního pole stávajícího kinosálu, který bude od něj oddělen novou akustickou stěnou. Tímto zásahem se rozšíří plocha současného foyer a vzniknou prostory pro zázemí nové kavárny, či bistra. Zároveň bude v druhém patře po odstranění stupňů hlediště nový prostorný sál se sociálním a technickým zázemím v nově vloženém „bloku“.
Čelní fasáda orientovaná směrem k Pražské ulici se v přízemí otevře ven novými dveřmi v každém sloupovém poli stejnoměrně. Dění v předprostoru kina a uvnitř budovy se tak opticky a fyzicky může propojit.

Share Post :