German-czech cultural spring 2017

MAK spolupracoval na jaře roku 2017 s Goethe-institutem na Českoněmeckém kulturním jaru. Ve čtyřech městech jsme s místními aktéry zorganizvali architektonické intervence ve veřejném prostoru s doprovodnám programem! Ostrava – monument na místě bývalého německého domu / Olomouc – veřejný workshop k přesunu dovadla Na Cucky do centra města a festival otevřených obchodů / Ústí nad Labem – dšstké hřiště v prroluce mezi paneláky / Liberec – Letní kino a obnova parku v zanedbané proluce v centru města!!!!! a Rixbox – přstavba karvanu na mobilní bistro.

Share Post :